Βιομηχανία Μετάλλων - ARDIS Λογισμικό παραγωγής κοπών

: +30 2310 688 299
support
info
Title
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Βιομηχανία Μετάλλων

Στη βιομηχανία μετάλλων, οι πρώτες ύλες μπορούν να έρθουν σε διάφορες μορφές, όπως φύλλα, πηνία ή μήκη.
Οι τιμές βασίζονται συνήθως στο βάρος και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Επομένως, η ακριβής κοστολόγηση για κάθε παραγγελία ή έργο είναι υψίστης σημασίας.

Το ARDIS® διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης για τους πελάτες μας.
Επιστροφή στο περιεχόμενο